Proces Grupowy w Warszawie!

Z radością zapraszam na kolejny proces grupowy w Warszawie w Ośrodku Poza Centrum!

Najbliższy proces odbędzie się w sobotę 19 marca w godz 18:30.

Wstęp wolny!

UWAGA! Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenia na maila.

Czym są procesy grupowe?
Procesy grupowe to metoda pracy z grupą wpracowana w ramach psychologii zorientowanej na proces. Proces grupowy pozawala pracować nad różnego rodzaju konfliktami, które dotykają daną grupę lub wszelkiego rodzaju dylematami i problemami społecznymi, które pojawiają się w świecie. Temat procesu jest zazwyczaj wybierany spośród propozycji poszczególnych uczestników spotkania i uzgadniany wspólnie przez grupę.
Celem takiego spotkania jest zawsze wniesienie większej świadomości w omawiany problem, poszerzenie wiedzy na temat dynamiki poruszanego zagadnienia, ról i stanowisk zabieranych wobec niego. Dzięki temu każdy z uczestników ma szansę pogłębić własne doświadczenie i jednocześnie poznać inne stanowiska. Powoduje to większe zrozumienie różnych postaw społecznych.
Facylitator, stara się, aby wszyscy uczestnicy mogli się wypowiedzieć i wnieść swój głos w dyskusję. Zazwyczaj efektem procesu grupowego jest większe zrozumienie dyskutowanych zjawisk społecznych. Niekiedy udaje się także wypracować nowe postawy i podejście do tematu. Proces grupowy jest formą dynamicznej dyskusji, podczas której uczestnicy często zamieniają się rolami. Efektem tego jest znaczne poszerzenie wiedzy o drugiej, mniej znanej stronie konfliktu i większe jej zrozumienie

Zatem podczas procesów będziemy pracować nad tym co nas zajmuje, niepokoi w świecie, co jest dla nas ważne, żywe czy to w świecie, czy w nas samych. Przyjrzymy się spolaryzowanym stronom, różnym stanowiskom, temu co wyrażone i niewyrażone.

WAŻNE! Procesy będą nagrywane w celach ulepszenia własnego warsztatu pracy i nie będą w żaden sposób upubliczniane.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!