Kontakt

email: marta@psychotherapy-london.uk

Przyjmuję w gabinecie na Hackney.
7a Cresset Road
London E9 6FS

Najbiliższa stacja: Homerton (London Overground)