Psychoterapia

Prowadzę sesje indywidualne i terapię par.

Obszary pracy:

 • kryzysy osobiste
 • problemy i konflikty relacyjne
 • stany lękowe i depresyjne
 • nadużycia (seksualne, emocjonalne, fizyczne, ekonomiczne, itp.)
 • radzenie sobie ze stresem, złością, smutkiem i innymi trudnymi uczuciami
 • problemy psychosomatyczne, symptomy cielesne
 • praca ze snami
 • koszmary senne
 • konflikty z otoczeniem
 • niska samoocena, niepewność siebie
 • wypalenie zawodowe
 • poczucie samotności
 • problemy wychowawcze
 • rozwój osobisty, twórczość
 • i wiele innych.