Psychoterapia

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę sesje indywidualne, rodzin oraz par.

Obszary pracy:

 • stany lękowe i depresyjne
 • fobie
 • samookaleczenia i myśli samobójcze
 • nadużycia (seksualne, emocjonalne, fizyczne, ekonomiczne, itp.)
 • radzenie sobie ze stresem, złością, smutkiem i innymi trudnymi uczuciami
 • problemy psychosomatyczne, symptomy cielesne
 • problemy relacyjne i konflikty rodzinne
 • kryzysy osobiste
 • koszmary senne
 • konflikty z otoczeniem
 • niska samoocena, niepewność siebie
 • wypalenie zawodowe
 • poczucie samotności
 • problemy wychowawcze
 • rozwój osobisty, twórczość
 • i wiele innych.