Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Ta forma psychoterapii jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży od piątego roku życia do uzyskania pełnoletniości. 

Psychoterapia może okazać się pomocna m.in. w przypadku dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju lęków, fobii, napadów skrajnych emocji (w tym nieśmiałości lub silnej złości), trudności w relacjach z rówieśnikami, problemów w domu rodzinnym lub mających za sobą traumatyczne doświadczenia.

W przypadku dzieci młodszych psychoterapia najczęściej przyjmuje formę zabawy zorientowanej na proces, podczas której terapeutka bawiąc się z dzieckiem pomaga mu zrozumieć to, co się w jego życiu wydarza oraz oswoić różnego rodzaju lęki i emocje towarzyszące dziecku w codziennym życiu.

Psychoterapia z nastolatkiem może przybierać różne formy, w zależności od nastawiania młodego człowieka i jego oczekiwań. Podczas sesji mogą pojawić się elementy zabawy, rysowania, ruchu, jak również rozmowa i wspólne, świadome poszukiwanie rozwiązań.

Pierwsza konsultacja odbywa się zawsze poprzez spotkanie terapeutki tylko z rodzicami dziecka (wskazana jest obecność obojga rodziców). Podczas tej konsultacji rodzice i terapeutka ustalają wspólnie formę pomocy – psychoterapia dla dziecka, psychoterapia całej rodziny lub psychoterapia pary (rodziców dziecka lub dziecka i jednego z rodziców). Nierzadko formy terapii zmieniają się w zależności od aktualnych potrzeb, które pojawiają się w trakcie trwania psychoterapii. W przypadku wyboru samej psychoterapii dziecka, terapeutka umawia się także na regularne spotkania z rodzicami w celu omówienia aktualnej sytuacji i wspólnego sposobu działania.

Sesje i konsultacje trwają zazwyczaj 50. Koszt – £70.