Psychoterapia rodzin

Ta forma psychoterapii przeznaczona jest dla rodzin, które zmagają się z powtarzającymi się konfliktami, nieporozumieniami, trudnościami w komunikacji lub przeżywają trudne sytuacje życiowe, tj. żałoba, strata, choroba któregoś z członków rodziny lub niepełnosprawność.

Pierwsze sesje mają zazwyczaj charakter konsultacji, podczas których zdefiniowany zostanie obszar, nad którym rodzina chce pracować  oraz ustalona zostanie częstotliwość spotkań.

Zazwyczaj sesje odbywają się raz na tydzień i biorą w nich udział wszyscy członkowie rodziny (chyba że w wyniku konsultacji zostanie ustalone inaczej).

Jedna sesja trwa 75 minut.

Koszt pojedynczej sesji to £80.