Grupy terapeutyczne

Grupy terapeutyczne przeznaczone są dla osób przeżywających podobne trudności. Mogą być kilku- lub kilkunastoosobowe. Ich celem jest  dzielenie się doświadczeniami, wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz nauka nowych, bardziej funkcjonalnych wzorców zachowań. 

Grupy terapeutyczne mogą tworzyć się ze względu na różne problemy. Przykładem jest grupa dla osób uzależnionych (od alkoholu, słodyczy, seksu,…), grupa dla rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowywania dzieci, grupa dla osób, które przeżyły traumę. W przypadku dzieci może to być grupa dla dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych.

Prawidłowo prowadzona grupa terapeutyczna stanowi bezpieczne środowisko do pracy nad swoimi problemami. Obecność innych osób pozwala na obserwację procesów zachodzących u pozostałych uczestników. Kontakt z innymi daje także możliwość do przepracowania problemów natury społecznej i relacyjnej.

Grupa terapeutyczna zawsze uświadamia nam, że nie zmagamy się z naszym problemem sami. Są inni ludzie, którzy przechodzą przez to samo. To naprawdę pomaga!

Informacji o planowanych lub aktualnie prowadzonych przeze mnie grupach terapeutycznych szukaj w zakładce aktualności!

W zależności od liczby uczestników, grupy mogą odbywać się w innym miejscu. Zawsze podaję aktualny adres w opisie określonej grupy.

UWAGA! Współpracuję także z instytucjami potrzebującymi osób prowadzących do zebranych już grup terapeutycznych. W celu ustalenia czasu, miejsca i kosztu proszę kontaktować się ze mną telefonicznie lub mailowo.