Procesy grupowe

Proces Grupowy to metoda pracy z grupą i ze światem przy użyciu narzędzi psychologii procesu. Jest to spotkanie kilku lub kilkunastu (niekiedy więcej) osób, które pracują nad jednym wybranym, interesującym je tematem społecznym lub grupowym. 

Spotkania służą przede wszystkim pogłębianiu świadomości wokół dyskutowanego tematu, poszerzeniu wiedzy na temat ról i stanowisk zabieranych wobec niego. Pozwala to uczestnikom dowiedzieć się więcej o własnym doświadczeniu, oraz poznać głębiej inne stanowiska.

Proces grupowy odbywa się w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji dr Arnolda Mindella, który zakłada, że każda osoba jest ważna i stanowi część większej całości oraz że liczy się każdy punkt widzenia. Podczas procesu grupowego każdy uczestnik ma prawo wyrazić swoją opinię i odczucia wokół wybranego tematu. Jednocześnie osoba prowadząca (facilitator) zachęca do przyglądania się i doświadczania odmiennych punktów widzenia. Służy to poszerzaniu indywidualnej i zbiorowej świadomości, co przyczynia się do rozwoju jednostki, grupy i świata.

Procesy grupowe przeznaczone są dla dowolnej grupy ludzi, którzy zainteresowani są wspólnym odkrywaniem i dyskusją. Często są prowadzone pośród członków lokalnej społeczności, zespołu współpracowników, przedstawicieli grup będących w konflikcie, czy też po prostu nie związanych ze sobą ludzi, którzy mają chęć wspólnego dialogu i pracy nad światem.

Zazwyczaj prowadzone przeze mnie Procesy Grupowe są Otwarte dla wszystkich i nieodpłatne. Wstęp Wolny!

Prowadzę również Procesy Grupowe dla firm i zorganizowanych grup.

Zachęcam również do zapoznania się ze szczególną ofertą Procesów Grupowych przygotowaną przez nauczycieli i studentów Instytutu Psychologii Procesu w ramach Akcji Głęboka Demokracja. 

Jeśli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w prowadzonym przeze mnie procesem grupowych zachęcam do śledzenia informacji w zakładce aktualności.